Baby Balance – rovnováha nielen v pohybe

Baby Balance = rovnováha nielen v pohybe Cvičenie s deťmi a rodičmi Baby Balance nezahŕňa len súbor pohybových činností, ktoré sa môžu realizovať aj v domácom prostredí. Ide o pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti raného vzdelávania (od troch...

Darčeková poukážka BABY BALANCE

Baby Balance ako darček BABY BALANCE AKO DARČEK! Ak máte bábätko, ktoré by ste chceli obdarovať tým najužitočnejším – zdravým štartom do života, tak darujte darčekovú poukážku Baby Balance. Darovať môžete vami vybranú hodnotu darčekovej poukážky, ktorú rodičia...

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov Týmto, ako dotknutá osoba vyjadrujem prevádzkovateľovi OZ Baby Fit Care, Vŕbová 665/28, 900 33 Marianka, IČO: 54259185, svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, emailovej adresy, telefonického kontaktu...

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Občianske združenie Baby Fit Care so sídlom na Vŕbovej 665/28, 900 33 Marianka. IDefinície Baby Fit Care – občianske združenie Baby Fit Care registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. MVSR VVS/1-900/90-62800, so sídlom...