– Členské –

Jeseň

september, október
november
december

Zima

34€

4 lekcie + 1 náhradná hodina

(marec – apríl 2022)

Jar

93,50€

11 lekcií + 2 náhradné hodiny

(apríl – jún 2022)

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

– Realizácia úhrady –

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení