– Členské –

Jeseň

130€

13 týždňový kurz

(September – December )

Zima

(Január – Marec 2023)

Jar

110€

(apríl – jún )

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

– Realizácia úhrady –

Prevodom na účet

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4715 5346

Variabilný symbol: dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka: členské Malacky, meno dieťaťa, meno rodiča